ขอเชิญชวนทุกท่านทดลองใช้ Springer E-book สหสาขา ด่วนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2558 นี้ เข้าใช้คลิกที่นี่ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย ธีรยุทธ   
วันพฤหัสบดีที่ 14 สิงหาคม 2014 เวลา 18:47 น.
ขอเชิญชวนทุกท่านใช้ Springer E-book สหสาขา ด่วนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2558 นี้
สำนักหอสมุดและทรัพยากรการเรยนรู้ บอกรับ E-book จากฐานข้อมูล Springer ซึ่งสามารถดู Fulltext ได้แค่จำนวนหนึ่ง ทางบริษัทได้เปิดทดลองเพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงข้อมูล Fulltext ได้มากขึ้นเกือบ 6000 รายการ ทั้งนี้สามารถเข้าใช้ผ่าน VPN ที่
แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 28 กรกฏาคม 2015 เวลา 22:52 น.