ท่านพึงพอใจในการใช้บริการของสำนักวิทยบริการ มข. เพียงใด

ท่านพึงพอใจในการใช้บริการของสำนักวิทยบริการ มข. เพียงใด
พึงพอใจมากที่สุด
376  43.5%
พึงพอใจ
314  36.3%
ไม่พึงพอใจ
175  20.2%

จำนวนผู้ลงคะแนน  :  865
ลงคะแนนครั้งแรก  :  วันพฤหัสบดีที่ 23 กันยายน 2010 เวลา 10:09 น.
ลงคะแนนครั้งล่าสุด  :  วันจันทร์ที่ 16 มกราคม 2023 เวลา 13:55 น.