บริการจองห้องประชุม/ห้องเรียน/ห้องสตูดิโอ/พื้นที่จัดกิจกรรม

รายการห้องประชุมและห้องสตูดิโอสำหรับบุคลากรสำนักหอสมุด ที่ให้บริการภายในสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น

บริการจองห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์

:รายการห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ภายในสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น

บริการจองรถ

รายการรถยนต์ที่ให้บริการภายในสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 123 ถนนมิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002
 Tel: 080-0722554, 42625 Office 
           093-5922556  Information Service
           097-9322557 Counter Service 
 Fax: 0 4320 2543

 Email: library.inbox@kku.ac.th
copyright © 2018 Graduate School, Khon Kaen University. All right reserved.