349 ชื่อเรื่อง

วารสารกลุ่มที่ 1

คลิกเพื่อดูทั้งหมด

591 ชื่อเรื่อง

วารสารกลุ่มที่ 2

คลิกเพื่อดูทั้งหมด

วารสาร: Thai Journal of East Asian Studies   
ผู้จัดทำ/สำนักพิมพ์โดย 1. สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ / Institute of East Asian Studies, Thammasat University 2. The Editors, IJEAS Institute of East Asian Studies, Thammasat University, Rangsit Campus, Pathum Thani 12121, Thailand

ISSN: 2730-1435,2774-1125
จัดพิมพ์ ราย 6 เดือน
กลุ่ม: 2
หัวเรื่อง/สาขาวิชาย่อย:
URL : https://so02.tci-thaijo.org/index.php/easttu

ค่า Impact Factors:

แนวโน้ม
replica watches 1:1 best edition replica watches 高仿手表