349 ชื่อเรื่อง

วารสารกลุ่มที่ 1

คลิกเพื่อดูทั้งหมด

591 ชื่อเรื่อง

วารสารกลุ่มที่ 2

คลิกเพื่อดูทั้งหมด

วารสาร: วารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม   
ชื่อเรื่องเทียบเคียง: Maejo Information Technology and Innovation Journal
ผู้จัดทำ/สำนักพิมพ์โดย 1. กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ / Digital Technology Division, Office of University, Maejo University 2. กองบรรณาธิการวารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้63 หมู่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290

ISSN: 2672-9008
จัดพิมพ์ ราย 6 เดือน
กลุ่ม: 2
หัวเรื่อง/สาขาวิชาย่อย:
URL : https://mitij.mju.ac.th or https://ojs.mju.ac.th

ค่า Impact Factors:

แนวโน้ม
replica watches 1:1 best edition replica watches 高仿手表