349 ชื่อเรื่อง

วารสารกลุ่มที่ 1

คลิกเพื่อดูทั้งหมด

591 ชื่อเรื่อง

วารสารกลุ่มที่ 2

คลิกเพื่อดูทั้งหมด

วารสาร: วารสารการพยาบาลและสุขภาพ สสอท.   
ชื่อเรื่องเทียบเคียง: https://rsujournals.rsu.ac.th/index.php/ajnh/index
ผู้จัดทำ/สำนักพิมพ์โดย 1. คณะอนุกรรมการสาขาพยาบาลศาสตร์ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (สสอท.) / Subcommitees on Nursing Science, Association of Private Higher Education Institutions of Thailand (APHEIT) 2. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต52/347 ถ. พหลโยธิน ตำบลหลักหก อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000

ISSN: 2697-4622
จัดพิมพ์ ราย 4 เดือน
กลุ่ม: 2
หัวเรื่อง/สาขาวิชาย่อย:
URL : https://rsujournals.rsu.ac.th/index.php/ajnh/index

ค่า Impact Factors:

แนวโน้ม
replica watches 1:1 best edition replica watches 高仿手表