349 ชื่อเรื่อง

วารสารกลุ่มที่ 1

คลิกเพื่อดูทั้งหมด

591 ชื่อเรื่อง

วารสารกลุ่มที่ 2

คลิกเพื่อดูทั้งหมด

วารสาร: วารสารนวัตกรรมสังคม   
ชื่อเรื่องเทียบเคียง: Journal of Social Innovation
ผู้จัดทำ/สำนักพิมพ์โดย 1. วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต / College of Social Innovation Rangsit University 2. วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม (3-116) มหาวิทยาลัยรังสิต 52/347 หมู่บ้านเมืองเอก ถนนเอกประจิม ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

ISSN: 2586-8896
จัดพิมพ์ ราย 6 เดือน
กลุ่ม: 2
หัวเรื่อง/สาขาวิชาย่อย:
URL : https://tci-thailand.org/jsi.rsu.ac.th

ค่า Impact Factors:

แนวโน้ม
replica watches 1:1 best edition replica watches 高仿手表