349 ชื่อเรื่อง

วารสารกลุ่มที่ 1

คลิกเพื่อดูทั้งหมด

591 ชื่อเรื่อง

วารสารกลุ่มที่ 2

คลิกเพื่อดูทั้งหมด

วารสาร: วารสารฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป   
ชื่อเรื่องเทียบเคียง: Journal of Physics and General Science
ผู้จัดทำ/สำนักพิมพ์โดย 1. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา / Faculty of Science and Technology, Songkhla Rajabhat University 2. หลักสูตรวิทยาศาสตร์ประยุกต์เชิงอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ตำบลเขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000

ISSN: 2586-968X,2697-4444
จัดพิมพ์ ราย 1 ปี
กลุ่ม: 2
หัวเรื่อง/สาขาวิชาย่อย:
URL : http://journalpags.skru.ac.th/

ค่า Impact Factors:

แนวโน้ม
replica watches 1:1 best edition replica watches 高仿手表