349 ชื่อเรื่อง

วารสารกลุ่มที่ 1

คลิกเพื่อดูทั้งหมด

591 ชื่อเรื่อง

วารสารกลุ่มที่ 2

คลิกเพื่อดูทั้งหมด

วารสาร: วารสารฟิสิกส์ไทย   
ชื่อเรื่องเทียบเคียง: Thai Journal of Physics
ผู้จัดทำ/สำนักพิมพ์โดย 1. สมาคมฟิสิกส์ไทย / Thai Physics Society 2. สาขาวิชาฟิสิกส์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 222 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160

ISSN: 0857-1449,0857-1449
จัดพิมพ์ ราย 3 เดือน
กลุ่ม: 2
หัวเรื่อง/สาขาวิชาย่อย:
URL : https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/ThaiJPhys

ค่า Impact Factors:

แนวโน้ม
replica watches 1:1 best edition replica watches 高仿手表