349 ชื่อเรื่อง

วารสารกลุ่มที่ 1

คลิกเพื่อดูทั้งหมด

591 ชื่อเรื่อง

วารสารกลุ่มที่ 2

คลิกเพื่อดูทั้งหมด

วารสาร: Pacific Rim International Journal of Nursing Research   
ผู้จัดทำ/สำนักพิมพ์โดย 1. Thailand Nursing and Midwifery Council 2. Thailand Nursing and Midwifery Council, Nagarindrasri Building, Ministry of Public Health, Tiwanon Rd. Amphur Muang, Nonthaburi 11000

ISSN: 1906-8107,2586-8373
กลุ่ม: ยังไม่กำหนด
หัวเรื่อง/สาขาวิชาย่อย:
URL : https://he02.tci-thaijo.org/index.php/PRIJNR

ค่า Impact Factors:

แนวโน้ม
replica watches 1:1 best edition replica watches 高仿手表