349 ชื่อเรื่อง

วารสารกลุ่มที่ 1

คลิกเพื่อดูทั้งหมด

591 ชื่อเรื่อง

วารสารกลุ่มที่ 2

คลิกเพื่อดูทั้งหมด

วารสาร: วารสารการพยาบาล การสาธารณสุข และการศึกษา   
ชื่อเรื่องเทียบเคียง: Nursing Public Health and Education Journal
ผู้จัดทำ/สำนักพิมพ์โดย วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา

ISSN: 0859-3949,2651-1908
จัดพิมพ์ ราย 4 เดือน
กลุ่ม: ยังไม่กำหนด
เอกสารเพิ่มเติม:
   - E-ISSN : 2651-1908
ภาษา:
หัวเรื่อง/สาขาวิชาย่อย:
URL : http://web.bcnpy.ac.th/journal/

ค่า Impact Factors:

แนวโน้ม
replica watches 1:1 best edition replica watches 高仿手表