208 ชื่อเรื่อง

วารสารกลุ่มที่ 1

คลิกเพื่อดูทั้งหมด

630 ชื่อเรื่อง

วารสารกลุ่มที่ 2

คลิกเพื่อดูทั้งหมด

วารสาร: วารสารบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น   
ชื่อเรื่องเทียบเคียง: Journal of Educational Administration, KKU
ผู้จัดทำ/สำนักพิมพ์โดย โครงการปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ISSN: 1686-6916
จัดพิมพ์ ราย 6 เดือน
กลุ่ม: 2
เอกสารเพิ่มเติม:
   - E-ISSN : 2673-0804
ภาษา:
หัวเรื่อง/สาขาวิชาย่อย:
URL : http://www.tci-thaijo.org/index.php/EDMKKU

ค่า Impact Factors:

แนวโน้ม
replica watches 1:1 best edition replica watches 高仿手表