349 ชื่อเรื่อง

วารสารกลุ่มที่ 1

คลิกเพื่อดูทั้งหมด

591 ชื่อเรื่อง

วารสารกลุ่มที่ 2

คลิกเพื่อดูทั้งหมด

วารสาร: เวชศาสตร์ฟื้นฟูสาร   
ชื่อเรื่องเทียบเคียง: ASEAN Journal of Rehabilitation Medicine
ผู้จัดทำ/สำนักพิมพ์โดย 1. สมาคมเวชศาสตร์ฟื้นฟูแห่งประเทศไทย 2. ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูแห่งประเทศไทย

ISSN: 2673-0308,2673-0863
จัดพิมพ์ ราย 4 เดือน
กลุ่ม: 1
เอกสารเพิ่มเติม:
   - ISSN : 0857-6823 (เดิม)
   - E-ISSN : 2673-0863
ภาษา:
หัวเรื่อง/สาขาวิชาย่อย:
ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ:
URL : http://www.tci-thaijo.org/index.php/jtrm

ค่า Impact Factors:

แนวโน้ม
replica watches 1:1 best edition replica watches 高仿手表