349 ชื่อเรื่อง

วารสารกลุ่มที่ 1

คลิกเพื่อดูทั้งหมด

591 ชื่อเรื่อง

วารสารกลุ่มที่ 2

คลิกเพื่อดูทั้งหมด

วารสาร: Buffalo Bulletin   
ชื่อเรื่องเทียบเคียง: Buffalo Bull.
ผู้จัดทำ/สำนักพิมพ์โดย ศูนย์สนเทศทางกระบือนานาชาติ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ / Internation Buffalo lnformation Center (lBlC), Office of the University Library, Kasetsart University

ISSN: 0125-6726,2539-5696
จัดพิมพ์ ราย 3 เดือน
กลุ่ม: 1
เอกสารเพิ่มเติม:
   - E-ISSN : 2539-5696
ภาษา:
หัวเรื่อง/สาขาวิชาย่อย:
ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ:
URL : http://kuojs.lib.ku.ac.th/index.php/BufBu

ค่า Impact Factors:

แนวโน้ม
replica watches 1:1 best edition replica watches 高仿手表