349 ชื่อเรื่อง

วารสารกลุ่มที่ 1

คลิกเพื่อดูทั้งหมด

591 ชื่อเรื่อง

วารสารกลุ่มที่ 2

คลิกเพื่อดูทั้งหมด

วารสาร: HUMAN BEHAVIOR, DEVELOPMENT and SOCIETY   
ชื่อเรื่องเทียบเคียง: CATALYST
ผู้จัดทำ/สำนักพิมพ์โดย 1. มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก / Asia-Pacific International University 2. หมายเหตุ : Currently known as: E-ISSN: 2651-1762, HUMAN BEHAVIOR, DEVELOPMENT and SOCIETY (Vol. 19 December 2018 - present)

ISSN: 2651-1762
จัดพิมพ์ ราย 6 เดือน
กลุ่ม: 2
เอกสารเพิ่มเติม:
   - Former TI : CATALYST
   - ISSN Online: 2651-1762
ภาษา:
หัวเรื่อง/สาขาวิชาย่อย:
ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ:
URL : https://www.tci-thaijo.org/index.php/hbds

ค่า Impact Factors:

แนวโน้ม
replica watches 1:1 best edition replica watches 高仿手表