349 ชื่อเรื่อง

วารสารกลุ่มที่ 1

คลิกเพื่อดูทั้งหมด

591 ชื่อเรื่อง

วารสารกลุ่มที่ 2

คลิกเพื่อดูทั้งหมด

วารสาร: Journal of Health Research   
ผู้จัดทำ/สำนักพิมพ์โดย College of Public Health Sciences, Chulalongkorn University

ISSN: 0857-4421,2586-940X
จัดพิมพ์ ราย 2 เดือน
กลุ่ม: 1
เอกสารเพิ่มเติม:
   - ISSN Online: 2586-940X
ภาษา:
หัวเรื่อง/สาขาวิชาย่อย:
ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ:
URL : http://www.emeraldgrouppublishing.com/services/publishing/jhr/index.htm

ค่า Impact Factors:

แนวโน้ม
replica watches 1:1 best edition replica watches 高仿手表