209 ชื่อเรื่อง

วารสารกลุ่มที่ 1

คลิกเพื่อดูทั้งหมด

630 ชื่อเรื่อง

วารสารกลุ่มที่ 2

คลิกเพื่อดูทั้งหมด

วารสาร: Kasetsart Journal of Social Sciences   
ผู้จัดทำ/สำนักพิมพ์โดย Kasetsart University Research and Development Institute

ISSN: 2452-3151
จัดพิมพ์ ราย 4 เดือน
กลุ่ม: 1
เอกสารเพิ่มเติม:
   - Former ISSN : 0125-8370
   - Former Title : วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์
ภาษา:
หัวเรื่อง/สาขาวิชาย่อย:
ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ:
URL : http://kjss.kasetsart.org/

ค่า Impact Factors:

แนวโน้ม
replica watches 1:1 best edition replica watches 高仿手表