209 ชื่อเรื่อง

วารสารกลุ่มที่ 1

คลิกเพื่อดูทั้งหมด

630 ชื่อเรื่อง

วารสารกลุ่มที่ 2

คลิกเพื่อดูทั้งหมด

วารสาร: Journal of Fisheries and Environment   
ผู้จัดทำ/สำนักพิมพ์โดย Faculty of Fisheries, Kasetsart University

ISSN: 2630-0702
จัดพิมพ์ ราย 4 เดือน
กลุ่ม: 1
เอกสารเพิ่มเติม:
   - Former ISSN : 0125-796X
   - Former Title : Kasetsart University Fisheries Research Bulletin
   - ISSN Online: 2630-0826
ภาษา:
หัวเรื่อง/สาขาวิชาย่อย:
ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ:
URL : http://www.fish.ku.ac.th/bulletin.html

ค่า Impact Factors:

แนวโน้ม
replica watches 1:1 best edition replica watches 高仿手表