209 ชื่อเรื่อง

วารสารกลุ่มที่ 1

คลิกเพื่อดูทั้งหมด

630 ชื่อเรื่อง

วารสารกลุ่มที่ 2

คลิกเพื่อดูทั้งหมด

วารสาร: วารสารญี่ปุ่นศึกษา   
ชื่อเรื่องเทียบเคียง: Japanese Studies Journal
ผู้จัดทำ/สำนักพิมพ์โดย โครงการญี่ปุ่นศึกษา. สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

ISSN: 0125-6416
จัดพิมพ์ ราย 6 เดือน
กลุ่ม: 2
ภาษา:
หัวเรื่อง/สาขาวิชาย่อย:
URL : URL https://www.tci-thaijo.org/index.php/japanese

ค่า Impact Factors:

แนวโน้ม
replica watches 1:1 best edition replica watches 高仿手表