349 ชื่อเรื่อง

วารสารกลุ่มที่ 1

คลิกเพื่อดูทั้งหมด

591 ชื่อเรื่อง

วารสารกลุ่มที่ 2

คลิกเพื่อดูทั้งหมด

วารสาร: วารสารภาษาและวัฒนธรรม   
ชื่อเรื่องเทียบเคียง: The Journal of Language and Culture (LC Journal)
ผู้จัดทำ/สำนักพิมพ์โดย สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยมหิดล

ค่า Impact Factors:

แนวโน้ม
replica watches 1:1 best edition replica watches 高仿手表