208 ชื่อเรื่อง

วารสารกลุ่มที่ 1

คลิกเพื่อดูทั้งหมด

630 ชื่อเรื่อง

วารสารกลุ่มที่ 2

คลิกเพื่อดูทั้งหมด

วารสาร: Asian Medical Journal and Alternative Medicine   
ชื่อเรื่องเทียบเคียง: AMJAMlThammasat Medical Journal
ผู้จัดทำ/สำนักพิมพ์โดย 1. คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2. งานบริหารการวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 3. หมายเหตุ : กำหนดออก 3 ฉบับและฉบับพิเศษ 1 ฉบับ เริ่มใช้ชื่อวารสารใหม่ ตั้งแต่ Vol.21 No.1 มกราคม-เมษายน 2564 เป็นต้นไป ISSN, ชื่อวารสาร (เดิม) คือ ISSN: 1513-5241, ธรรมศาสตร์เวชสาร | Thammasat Medical Journal

ISSN: 2730-3578
จัดพิมพ์ ราย 3 เดือน
กลุ่ม: 2
ภาษา:
หัวเรื่อง/สาขาวิชาย่อย:
URL : http://www.med.tu.ac.th/TMJ/index.php

ค่า Impact Factors:

แนวโน้ม
replica watches 1:1 best edition replica watches 高仿手表