349 ชื่อเรื่อง

วารสารกลุ่มที่ 1

คลิกเพื่อดูทั้งหมด

591 ชื่อเรื่อง

วารสารกลุ่มที่ 2

คลิกเพื่อดูทั้งหมด

วารสาร: วารสารกระบวนการยุติธรรม   
ชื่อเรื่องเทียบเคียง: Journal of Thai Justice System
ผู้จัดทำ/สำนักพิมพ์โดย คณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ

ISSN: 1906-3253,2697-4037
จัดพิมพ์ ราย 4 เดือน
กลุ่ม: 1
เอกสารเพิ่มเติม:
   - E-ISSN : 2697-4037
ภาษา:
หัวเรื่อง/สาขาวิชาย่อย:
URL : http://www.ncjad.go.th/index.php/journal

ค่า Impact Factors:

แนวโน้ม
replica watches 1:1 best edition replica watches 高仿手表