349 ชื่อเรื่อง

วารสารกลุ่มที่ 1

คลิกเพื่อดูทั้งหมด

591 ชื่อเรื่อง

วารสารกลุ่มที่ 2

คลิกเพื่อดูทั้งหมด

วารสาร: วารสารการเกษตรราชภัฏ   
ชื่อเรื่องเทียบเคียง: Rajabhat Agriculture Journal
ผู้จัดทำ/สำนักพิมพ์โดย คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี

ISSN: 1686-5103
จัดพิมพ์ ราย 6 เดือน
กลุ่ม: 2
ภาษา:
หัวเรื่อง/สาขาวิชาย่อย:
URL : http://kjna.ubru.ac.th/

ค่า Impact Factors:

แนวโน้ม
replica watches 1:1 best edition replica watches 高仿手表