349 ชื่อเรื่อง

วารสารกลุ่มที่ 1

คลิกเพื่อดูทั้งหมด

591 ชื่อเรื่อง

วารสารกลุ่มที่ 2

คลิกเพื่อดูทั้งหมด

วารสาร: วารสารการบริการและการท่องเที่ยวไทย   
ชื่อเรื่องเทียบเคียง: Journal of Thai Hospitality and Tourism
ผู้จัดทำ/สำนักพิมพ์โดย สมาคมนักวิชาการการท่องเที่ยว (ประเทศไทย)

ISSN: 1905-6303
จัดพิมพ์ ราย 6 เดือน
กลุ่ม: 1
ภาษา:
หัวเรื่อง/สาขาวิชาย่อย:
ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ:
URL : www.tci-thaijo.org/index.php/tourismtaat

ค่า Impact Factors:

แนวโน้ม
replica watches 1:1 best edition replica watches 高仿手表