349 ชื่อเรื่อง

วารสารกลุ่มที่ 1

คลิกเพื่อดูทั้งหมด

591 ชื่อเรื่อง

วารสารกลุ่มที่ 2

คลิกเพื่อดูทั้งหมด

วารสาร: วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก   
ชื่อเรื่องเทียบเคียง: Journal of Thai Traditional & Alternative Medicine
ผู้จัดทำ/สำนักพิมพ์โดย Department for Development of Thai Traditional and Alternative Medicine, Ministry of Public Health

ISSN: 1685-991X
จัดพิมพ์ ราย 4 เดือน
กลุ่ม: 2
ภาษา:
หัวเรื่อง/สาขาวิชาย่อย:
ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ:
URL : http://thailand.digitaljournals.org/index.php/JTTAM/index

ค่า Impact Factors:

แนวโน้ม
replica watches 1:1 best edition replica watches 高仿手表