349 ชื่อเรื่อง

วารสารกลุ่มที่ 1

คลิกเพื่อดูทั้งหมด

591 ชื่อเรื่อง

วารสารกลุ่มที่ 2

คลิกเพื่อดูทั้งหมด

วารสาร: วารสารการวิจัย กาสะลองคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย   
ชื่อเรื่องเทียบเคียง: Kasalongkham Research Journal
ผู้จัดทำ/สำนักพิมพ์โดย สถาบันวิจัยและพัฒนา. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ISSN: 1906-3016,2697-5017
จัดพิมพ์ ราย 6 เดือน
กลุ่ม: 2
ภาษา:
หัวเรื่อง/สาขาวิชาย่อย:
URL : http://research.crru.ac.th/journal

ค่า Impact Factors:

แนวโน้ม
replica watches 1:1 best edition replica watches 高仿手表