349 ชื่อเรื่อง

วารสารกลุ่มที่ 1

คลิกเพื่อดูทั้งหมด

591 ชื่อเรื่อง

วารสารกลุ่มที่ 2

คลิกเพื่อดูทั้งหมด

วารสาร: วารสารคุณภาพชีวิตกับกฎหมาย   
ชื่อเรื่องเทียบเคียง: Quality of Life and Law Journal
ผู้จัดทำ/สำนักพิมพ์โดย คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ค่า Impact Factors:

แนวโน้ม
replica watches 1:1 best edition replica watches 高仿手表