208 ชื่อเรื่อง

วารสารกลุ่มที่ 1

คลิกเพื่อดูทั้งหมด

630 ชื่อเรื่อง

วารสารกลุ่มที่ 2

คลิกเพื่อดูทั้งหมด

วารสาร: Asia-Pacific Journal of Science and Technology   
ชื่อเรื่องเทียบเคียง: วารสารวิจัย มข.l KKU Research Journal
ผู้จัดทำ/สำนักพิมพ์โดย the Research and Technology Transfer Affairs Division of Khon Kaen University

ISSN: 2539-6293
จัดพิมพ์ ราย 3 เดือน
กลุ่ม: 1
เอกสารเพิ่มเติม:
   - Former ISSN :0859-3957
   - Former Title : วารสารวิจัย มข.
ภาษา:
หัวเรื่อง/สาขาวิชาย่อย:
ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ:
URL : https://www.tci-thaijo.org/index.php/APST

ค่า Impact Factors:

แนวโน้ม
replica watches 1:1 best edition replica watches 高仿手表