349 ชื่อเรื่อง

วารสารกลุ่มที่ 1

คลิกเพื่อดูทั้งหมด

591 ชื่อเรื่อง

วารสารกลุ่มที่ 2

คลิกเพื่อดูทั้งหมด

วารสาร: วารสารวิจัยเทคโนโลยีการประมง   
ชื่อเรื่องเทียบเคียง: Journal of Fisheries Technology Research
ผู้จัดทำ/สำนักพิมพ์โดย คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ISSN: 1905-7393,2730-146X
จัดพิมพ์ ราย 6 เดือน
กลุ่ม: 2
ภาษา:
หัวเรื่อง/สาขาวิชาย่อย:
ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ:
URL : http://www.fishtech.mju.ac.th/WEB/Journal_FT/main/index.php?select=main

ค่า Impact Factors:

แนวโน้ม
replica watches 1:1 best edition replica watches 高仿手表