349 ชื่อเรื่อง

วารสารกลุ่มที่ 1

คลิกเพื่อดูทั้งหมด

591 ชื่อเรื่อง

วารสารกลุ่มที่ 2

คลิกเพื่อดูทั้งหมด

วารสาร: วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ.   
ชื่อเรื่องเทียบเคียง: KMUTT Research & Development Journal (KMUTT R&D Journal)
ผู้จัดทำ/สำนักพิมพ์โดย King Mongkut’s University of Technology Thonburi (KMUTT)

ISSN: 0125-278X
จัดพิมพ์ ราย 3 เดือน
กลุ่ม: 1
ภาษา:
หัวเรื่อง/สาขาวิชาย่อย:
ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ:
URL : http://journal.kmutt.ac.th/

ค่า Impact Factors:

แนวโน้ม
replica watches 1:1 best edition replica watches 高仿手表