208 ชื่อเรื่อง

วารสารกลุ่มที่ 1

คลิกเพื่อดูทั้งหมด

630 ชื่อเรื่อง

วารสารกลุ่มที่ 2

คลิกเพื่อดูทั้งหมด

วารสาร: Thailand and The World Economy   
ผู้จัดทำ/สำนักพิมพ์โดย คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ISSN: 2630-0931
จัดพิมพ์ ราย 3 เดือน
กลุ่ม: 1
เอกสารเพิ่มเติม:
   - Former TI :วารสารเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์
   - Former TI :Thammasat Economic Journal
   - Former ISSN : 1685-3008
   - ISSN Online: 2651-0529
ภาษา:
หัวเรื่อง/สาขาวิชาย่อย:
ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ:
URL : https://www.tci-thaijo.org/index.php/TER

ค่า Impact Factors:

แนวโน้ม
replica watches 1:1 best edition replica watches 高仿手表