349 ชื่อเรื่อง

วารสารกลุ่มที่ 1

คลิกเพื่อดูทั้งหมด

591 ชื่อเรื่อง

วารสารกลุ่มที่ 2

คลิกเพื่อดูทั้งหมด

วารสาร: วารสารการบริหารท้องถิ่น   
ชื่อเรื่องเทียบเคียง: Local Administration Journal
ผู้จัดทำ/สำนักพิมพ์โดย วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ค่า Impact Factors:

แนวโน้ม
replica watches 1:1 best edition replica watches 高仿手表