349 ชื่อเรื่อง

วารสารกลุ่มที่ 1

คลิกเพื่อดูทั้งหมด

591 ชื่อเรื่อง

วารสารกลุ่มที่ 2

คลิกเพื่อดูทั้งหมด

วารสาร: วารสารการประชาสัมพันธ์และการโฆษณา   
ชื่อเรื่องเทียบเคียง: Journal of public relations and advertising
ผู้จัดทำ/สำนักพิมพ์โดย คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ISSN: 1906-2230
จัดพิมพ์ ราย 6 เดือน
กลุ่ม: 1
เอกสารเพิ่มเติม:
   - E-ISSN : 2673-009X
ภาษา:
หัวเรื่อง/สาขาวิชาย่อย:
URL : https://www.tci-thaijo.org/index.php/jprad/

ค่า Impact Factors:

แนวโน้ม
replica watches 1:1 best edition replica watches 高仿手表