209 ชื่อเรื่อง

วารสารกลุ่มที่ 1

คลิกเพื่อดูทั้งหมด

630 ชื่อเรื่อง

วารสารกลุ่มที่ 2

คลิกเพื่อดูทั้งหมด

วารสาร: Engineering and Applied Science Research (EASR)   
ชื่อเรื่องเทียบเคียง: วิศวกรรมสาร มข.(ชื่อเดิม) | KKU Engineering Journal
ผู้จัดทำ/สำนักพิมพ์โดย Faculty of Engineering, Khon Kaen University

ISSN: 2539-6161
จัดพิมพ์ ราย 2 เดือน
กลุ่ม: 1
เอกสารเพิ่มเติม:
   - Former ISSN : 0125-8273
   - Former Title : วิศวกรรมสาร มข.
   - ISSN Online: 2539-6218
ภาษา:
หัวเรื่อง/สาขาวิชาย่อย:
ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ:
URL : https://www.tci-thaijo.org/index.php/easr/about

ค่า Impact Factors:

แนวโน้ม
replica watches 1:1 best edition replica watches 高仿手表