209 ชื่อเรื่อง

วารสารกลุ่มที่ 1

คลิกเพื่อดูทั้งหมด

630 ชื่อเรื่อง

วารสารกลุ่มที่ 2

คลิกเพื่อดูทั้งหมด

วารสาร: วารสารนเรศวรพะเยา   
ชื่อเรื่องเทียบเคียง: Naresuan Phayao Journal
ผู้จัดทำ/สำนักพิมพ์โดย มหาวิทยาลัยพะเยา

ISSN: 1906-2141
จัดพิมพ์ ราย 4 เดือน
กลุ่ม: 1
เอกสารเพิ่มเติม:
   - E-ISSN : 2697-4401
ภาษา:
หัวเรื่อง/สาขาวิชาย่อย:
ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ:
URL : http://www.tci-thaijo.org/index.php/journalup/index

ค่า Impact Factors:

แนวโน้ม
replica watches 1:1 best edition replica watches 高仿手表