209 ชื่อเรื่อง

วารสารกลุ่มที่ 1

คลิกเพื่อดูทั้งหมด

630 ชื่อเรื่อง

วารสารกลุ่มที่ 2

คลิกเพื่อดูทั้งหมด

วารสาร: Journal of Health Science and Medical Research   
ชื่อเรื่องเทียบเคียง: Songklanagarind Medical Journal
ผู้จัดทำ/สำนักพิมพ์โดย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ISSN: 2586-9981
จัดพิมพ์ ราย 3 เดือน
กลุ่ม: 1
เอกสารเพิ่มเติม:
   - Former Title : สงขลานครินทร์เวชสาร
   - Former ISSN : 0125-8435
   - E-ISSN : 2630-0559
ภาษา:
หัวเรื่อง/สาขาวิชาย่อย:
ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ:
URL : http://medinfo.psu.ac.th/smj2/smj.htm

ค่า Impact Factors:

แนวโน้ม
replica watches 1:1 best edition replica watches 高仿手表