349 ชื่อเรื่อง

วารสารกลุ่มที่ 1

คลิกเพื่อดูทั้งหมด

591 ชื่อเรื่อง

วารสารกลุ่มที่ 2

คลิกเพื่อดูทั้งหมด

วารสาร: Journal of International Buddhist Studies   
ชื่อเรื่องเทียบเคียง: JIBS
ผู้จัดทำ/สำนักพิมพ์โดย Buddhist Research Institute, Mahachulalongkornrajavidyalaya Uninversity

ISSN: 1906-6244
จัดพิมพ์ ราย 6 เดือน
กลุ่ม: 2
เอกสารเพิ่มเติม:
   - E-ISSN : 2586-9620
ภาษา:
หัวเรื่อง/สาขาวิชาย่อย:
URL : http://www.ojs.mcu.ac.th/index.php/JIBS

ค่า Impact Factors:

แนวโน้ม
replica watches 1:1 best edition replica watches 高仿手表