349 ชื่อเรื่อง

วารสารกลุ่มที่ 1

คลิกเพื่อดูทั้งหมด

591 ชื่อเรื่อง

วารสารกลุ่มที่ 2

คลิกเพื่อดูทั้งหมด

วารสาร: Journal of Supply Chain Management Research and Practice   
ผู้จัดทำ/สำนักพิมพ์โดย Assumption University

ISSN: 1905-9566
จัดพิมพ์ ราย 6 เดือน
กลุ่ม: 2
ภาษา:
หัวเรื่อง/สาขาวิชาย่อย:
URL : https://jscm.au.edu/index.php/jscm

ค่า Impact Factors:

แนวโน้ม
replica watches 1:1 best edition replica watches 高仿手表