208 ชื่อเรื่อง

วารสารกลุ่มที่ 1

คลิกเพื่อดูทั้งหมด

630 ชื่อเรื่อง

วารสารกลุ่มที่ 2

คลิกเพื่อดูทั้งหมด

วารสาร: Genomics and Genetics   
ผู้จัดทำ/สำนักพิมพ์โดย 1. สมาคมพันธุศาสตร์แห่งประเทศไทย 2. Genetics Society of Thailand

ISSN: 2465-5198
จัดพิมพ์ ราย 4 เดือน
กลุ่ม: 2
เอกสารเพิ่มเติม:
   - Former ISSN : 0857-8664
   - Former Title : Thai Journal of Genetics
ภาษา:
หัวเรื่อง/สาขาวิชาย่อย:
ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ:
URL : http://www.tci-thaijo.org/index.php/gst/index

ค่า Impact Factors:

แนวโน้ม
replica watches 1:1 best edition replica watches 高仿手表