343 ชื่อเรื่อง

วารสารกลุ่มที่ 1

คลิกเพื่อดูทั้งหมด

590 ชื่อเรื่อง

วารสารกลุ่มที่ 2

คลิกเพื่อดูทั้งหมด

วารสาร: เขียงใหม่สัตวแพทยสาร   
ชื่อเรื่องเทียบเคียง: Chiang Mai Veterinary Journal
ผู้จัดทำ/สำนักพิมพ์โดย 1. Faculty of Veterinary Medicine,ChiangMai Universitity 2. กองบรรณาธิการ เชียงใหม่สัตวแพทยสาร คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถนนเลียบคลองชลประทาน ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100

ISSN: 1685-9502 ,2465-4604
จัดพิมพ์ ราย 4 เดือน
กลุ่ม: ยังไม่กำหนด
เอกสารเพิ่มเติม:
   - ISSN :1685-9502 (เดิม)
   - Currently known as: E-ISSN : 2629-9968, Veterinary Integrative Sciences (Vol.16 No.2 2018 - present).
ภาษา:
หัวเรื่อง/สาขาวิชาย่อย:
ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ:

ค่า Impact Factors:

แนวโน้ม
replica watches 1:1 best edition replica watches 高仿手表