349 ชื่อเรื่อง

วารสารกลุ่มที่ 1

คลิกเพื่อดูทั้งหมด

591 ชื่อเรื่อง

วารสารกลุ่มที่ 2

คลิกเพื่อดูทั้งหมด

วารสาร: วารสารการบริหารการศึกษาและภาวะผู้นำ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร   
ชื่อเรื่องเทียบเคียง: Journal of Educational Administration and Leadership Sakon Nakhon Rajabhat University
ผู้จัดทำ/สำนักพิมพ์โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ISSN: 2286-8003,2697-4320
จัดพิมพ์ ราย 3 เดือน
กลุ่ม: 2
เอกสารเพิ่มเติม:
   - E-ISSN : 2690-4320
หัวเรื่อง/สาขาวิชาย่อย:
URL : https://jeal.snru.ac.th/Archive

ค่า Impact Factors:

แนวโน้ม
replica watches 1:1 best edition replica watches 高仿手表