208 ชื่อเรื่อง

วารสารกลุ่มที่ 1

คลิกเพื่อดูทั้งหมด

630 ชื่อเรื่อง

วารสารกลุ่มที่ 2

คลิกเพื่อดูทั้งหมด

วารสาร: วารสารนานาชาติคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศประยุกต์   
ชื่อเรื่องเทียบเคียง: International Journal of Applied Computer Technology and Information Systems
ผู้จัดทำ/สำนักพิมพ์โดย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

ISSN: 2229-0338
จัดพิมพ์ ราย 6 เดือน
กลุ่ม: 2
ภาษา:
หัวเรื่อง/สาขาวิชาย่อย:
URL : https://www.tci-thaijo.org/index.php/IJACTIS

ค่า Impact Factors:

แนวโน้ม
replica watches 1:1 best edition replica watches 高仿手表