209 ชื่อเรื่อง

วารสารกลุ่มที่ 1

คลิกเพื่อดูทั้งหมด

630 ชื่อเรื่อง

วารสารกลุ่มที่ 2

คลิกเพื่อดูทั้งหมด

วารสาร: Interdisciplinary Research Review   
ชื่อเรื่องเทียบเคียง: วารสารวิจัยสหวิทยาการไทย (ชื่อเดิม)lJournal of Thai Interdisciplinary Research (JTIR)
ผู้จัดทำ/สำนักพิมพ์โดย cooperation of 6 institutes which consists of: (1) the Interdisciplinary Network of the Royal Institute of Thailand Under the Royal Patronage of HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn, (2) Nakhon Pathom

ค่า Impact Factors:

แนวโน้ม
replica watches 1:1 best edition replica watches 高仿手表