349 ชื่อเรื่อง

วารสารกลุ่มที่ 1

คลิกเพื่อดูทั้งหมด

591 ชื่อเรื่อง

วารสารกลุ่มที่ 2

คลิกเพื่อดูทั้งหมด

วารสาร: ABAC ODI Journal. Vision. Action. Outcome.   
ผู้จัดทำ/สำนักพิมพ์โดย Organization Development Institue, Graduate School of Business, Assumption University of Thailand

ISSN: 2351-0617,2408-2058
จัดพิมพ์ ราย 6 เดือน
กลุ่ม: 2
ภาษา:
หัวเรื่อง/สาขาวิชาย่อย:
URL : http://www.assumptionjournal.au.edu/index.php/odijournal

ค่า Impact Factors:

แนวโน้ม
replica watches 1:1 best edition replica watches 高仿手表