209 ชื่อเรื่อง

วารสารกลุ่มที่ 1

คลิกเพื่อดูทั้งหมด

630 ชื่อเรื่อง

วารสารกลุ่มที่ 2

คลิกเพื่อดูทั้งหมด

วารสาร: วารสารนาคบุตรปริทรรศน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช   
ชื่อเรื่องเทียบเคียง: Narkbhutparitat Journal Nakhon Si Thammarat Rajabhat University
ผู้จัดทำ/สำนักพิมพ์โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

ISSN: 1906-8735
จัดพิมพ์ ราย 6 เดือน
กลุ่ม: 2
เอกสารเพิ่มเติม:
   - E-ISSN : 2651-1223
ภาษา:
หัวเรื่อง/สาขาวิชาย่อย:
URL : http://journal.nstru.ac.th/th/nakboot

ค่า Impact Factors:

แนวโน้ม
replica watches 1:1 best edition replica watches 高仿手表