349 ชื่อเรื่อง

วารสารกลุ่มที่ 1

คลิกเพื่อดูทั้งหมด

591 ชื่อเรื่อง

วารสารกลุ่มที่ 2

คลิกเพื่อดูทั้งหมด

วารสาร: วารสารบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   
ชื่อเรื่องเทียบเคียง: Journal of Management Science, Ubon Ratchathani University (JMS-UBU)
ผู้จัดทำ/สำนักพิมพ์โดย คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

replica watches 1:1 best edition replica watches 高仿手表