349 ชื่อเรื่อง

วารสารกลุ่มที่ 1

คลิกเพื่อดูทั้งหมด

591 ชื่อเรื่อง

วารสารกลุ่มที่ 2

คลิกเพื่อดูทั้งหมด

วารสาร: Southeast Asian Journal of Economics   
ผู้จัดทำ/สำนักพิมพ์โดย Faculty of Economics, Chulalongkorn University

ISSN: 2286-8984,2465-5120
จัดพิมพ์ ราย 6 เดือน
กลุ่ม: 1
เอกสารเพิ่มเติม:
   - ISSN Online: 2465-5120
ภาษา:
หัวเรื่อง/สาขาวิชาย่อย:
ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ:
URL : http://www.econ.chula.ac.th/saje

ค่า Impact Factors:

แนวโน้ม
replica watches 1:1 best edition replica watches 高仿手表