349 ชื่อเรื่อง

วารสารกลุ่มที่ 1

คลิกเพื่อดูทั้งหมด

591 ชื่อเรื่อง

วารสารกลุ่มที่ 2

คลิกเพื่อดูทั้งหมด

วารสาร: Asian Journal of Arts and Culture   
ชื่อเรื่องเทียบเคียง: สารอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์lWalailak Abode of Culture Journal
ผู้จัดทำ/สำนักพิมพ์โดย 1. อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 2. Walailak Abode of Culture Journal WALAILAK UNIVERSITY222 THAIBURI, THASALA DISTRICT NAKHONSITHAMMARAT 80161Tel. +66-7567-2508 Fax. +66-7567-2507 3. เริ่มใช้ E-ISSN และใช้เฉพาะชื่อวารสารภาษาอังกฤษใหม่ ตั้งแต่ Vol.21 No.1 2021 เป็นต้นไป ISSN และชื่อวารสาร (เดิม) คือ ISSN: 2228-804X, สารอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ | Walailak Abedo of Culture Journal

replica watches 1:1 best edition replica watches 高仿手表