208 ชื่อเรื่อง

วารสารกลุ่มที่ 1

คลิกเพื่อดูทั้งหมด

630 ชื่อเรื่อง

วารสารกลุ่มที่ 2

คลิกเพื่อดูทั้งหมด

วารสาร: วารสารปณิธาน   
ชื่อเรื่องเทียบเคียง: Panidhana : Journal of Philosophy and Religion
ผู้จัดทำ/สำนักพิมพ์โดย ภาควิชาปรัชญาและศาสนา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ISSN: 1905-6788
จัดพิมพ์ ราย 6 เดือน
กลุ่ม: 2
ภาษา:
หัวเรื่อง/สาขาวิชาย่อย:
URL : http://www.human.cmu.ac.th/home/phil/th/?page_id=1379

ค่า Impact Factors:

แนวโน้ม
replica watches 1:1 best edition replica watches 高仿手表