349 ชื่อเรื่อง

วารสารกลุ่มที่ 1

คลิกเพื่อดูทั้งหมด

591 ชื่อเรื่อง

วารสารกลุ่มที่ 2

คลิกเพื่อดูทั้งหมด

วารสาร: วารสารวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   
ชื่อเรื่องเทียบเคียง: Journal of Information Science and Technology
ผู้จัดทำ/สำนักพิมพ์โดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร (ในนามของสภาคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย)

replica watches 1:1 best edition replica watches 高仿手表